Manga/Comics

[Preview] Koigoku No Toshi – Thành phố chúng ta đang sống là giả !?
[Preview] Koigoku No Toshi – Thành phố chúng ta đang sống là giả !?
Makoto, một thanh niên đã crush Ai- cô bạn thời thơ ấu của mình tận 10 năm trời, bám theo cô lên tận đại học mà vẫn chưa có cơ hội tỏ tình
Trang trước Trang sau