Enkanomiya rơi xuống từ… trên trời

Nhiều người nghĩ Enkanomiya rơi từ trên mặt biển Inazuma xuống khi Vị thứ nhất và Vị thứ hai hỗn chiến. Nhưng thực tế Abrax, kiến trúc sư của Helios - Dainichi Mikoshi, đã trực tiếp áp chỉ Enkanomiya đến từ Đảo Thiên Không:

“Lúc đó thiên quốc rơi xuống vực sâu vô tận, người dân bị tộc rồng áp bức. Là ta, ta đã chủ trì xây dựng Helios, cứu họ ra khỏi số phận nghiệt ngã”

Trong mô tả về Vực Đá Sâu ở quyển Ký sự Tuyệt Vân có đoạn:

“Vào thời xa xưa khi Nham Vương còn trẻ, có một Thiên Tinh rơi xuống vùng đất hoang dã phía tây Liyue.”

Đó chính là Vực Đá Sâu.

“Sau này, vì để tranh giành ngai vàng vô số ma thần và quân vương trên trái đất đã chiến đấu với nhau… Những ngôi sao từ trên trời rơi xuống không thể chịu nổi, bèn bay lên trời cao…”

chứng tỏ việc Vực Đá Sâu hình thành trước cả khi có Chiến tranh ma thần.

(spoiler: di tích còn sót lại ở Vực Đá Sâu giống Enkanomiya đến 90% chứng tỏ cùng đến từ Đảo Thiên Không)

Venti cũng đã thổi bay di tích ra Quần đảo Táo Vàng. Không phải di tích như Thiên Không Thần điện rất chắc chắn sao? Chỉ có thể nó là một mảnh của Đảo Thiên Không gây cản trở địa hình nên Venti dễ dàng thổi bay ra biển.

Trong mô tả của bí cảnh Sân vườn màu tím cũng ghi:

“Tương truyền rằng vào thời cổ đại, núi cao hơn trời, đất rộng hơn đỉnh trời. Cho đến khi kính vỡ vụn, đại dương dậy sóng, vườn anh đào cổ và những hòn đảo vì vậy mà chia tách”

Thế quái nào mà “núi cao hơn trời”, “đất rộng hơn đỉnh trời”. Chỉ có thể là do bầu trời Teyvat bị bao phủ bởi một bầu trời giả khổng lồ. Cho đến khi Vị thứ hai đến và đánh nhau với Vị thứ nhất, bầu trời giả “vỡ vụn” kéo theo các mảnh của Đảo Thiên Không rơi xuống (điều này lý giải vì sao ở Inazuma không thấy Đảo Thiên Không, do bầu trời giả ở đó chưa bị vỡ vụn). Một mảnh rơi xuống lòng đất là Enkanomiya. Một mảnh rơi xuống Liyue rồi bay ngược lên, lả Vực Đá Sâu. Một mảnh rơi xuống Mondstadt, bị Venti thổi bay ra Quần đảo Táo Vàng.

Điều này cũng giải thích vì sao thần rắn Orobashi đọc phải sách cấm, Giáo đoàn vực sâu cử Enjou đến Enkanomiya thu hồi sách, cũng như việc người Khaeri'ah lấy trộm sách ở đây. Vì nguồn tư liệu ở đây lấy trực tiếp từ Đảo Thiên Không, chứa những thông tin rất quan trọng và tối mật về nguồn gốc của Đảo Thiên Không và lịch sử thời đó.

Bình luận
Bài viết liên quan
Hợp chúng quốc Teyvat, sự hận thù của người Khaehri’ah, Tam giới và sai lầm
Các xác rỗng, sứ đồ, pháp sư thành thạo sử dụng 7 nguyên tố - thành quả của Vị thứ nhất khi đánh bại 7 vị Long vương cổ xưa và chế tạo 7 Gnosis nguyên thủy
Sự hình thành Teyvat dưới thời của vị thần đầu tiên và vị thần thứ hai
Tất cả những thông tin mà ta đã biết về The Primordial One - Vị Đầu Tiên và The Second Who Came - Vị Thứ 2
Pháp quốc Slane (スレイン法国) - Overlord
Pháp quốc Slane (スレイン法国) là quốc gia của con người do Lục Đại Thần sáng lập vào 600 năm trước trong thế giới mới.
Công chúa Bạch Chi và sáu chú lùn - Genshin Impact
Một cuốn sách rất quan trọng về Pháp sư vực sâu và những người còn sống sót từ thảm kịch 500 năm trước tại Khaenri'ah