Pic
Download source code thi bằng lái xe trắc nghiệm online bằng ASP.Net Core MVC
Ngày tạo
6/10/2020 9:39:50 PM
Ngày cập nhật
10/25/2020 6:59:09 PM

A. Giới thiệu

Source code phần mềm thi trắc nghiệm online được viết bằng ASP.Net Core 3.1 MVC kết hợp với AngularJs cho phép người dùng có thể tùy chọn số lượng câu hỏi, số đáp án và thi trực tuyến

B. Hình ảnh

C. Tính năng

 1. Thi trắc nghiệm có hình ảnh
 2. Quản lý câu hỏi
 3. Tùy chọn số câu trả lời và đáp án
 4. Quản lý các đề thi
 5. ..

D. Công Nghệ

 • Asp.Net Core MVC 3.1
 • AngularJs
 • Bootstrap
 • JQuery

E. Công cụ

 • Visual Studio
 • Sql Server

F. Hướng dẫn cài đặt

Mở file project bằng visual studio

Tìm đến file appsettings.json để sửa chuỗi kết nối

"DefaultConnection": "Server=Lapu\\SQLEXPRESS;Database=aspnet-DrivingLicence-8CE16C12-F9EF-4E6F-BFA1-F4B642C9627E;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true"

Trên Visual Studio mở Tool > Package Manager Console gõ lệnh

Update-Database

Vậy là các bước cài đặt đã xong. Chạy chương trinh thôi :D

Lượt xem: 245
Cập nhật cuối: 10/25/2020 6:59:09 PM
Kênh hỗ trợ
Công Tân Đinh

Link: t.me/tandct

Công Tân Đinh

Link: fb.me/tan.dct

Download
100.000 ₫
Miễn phí cài đặt
Miễn phí nâng cấp
Hỗ trợ 24/7
ZIP
Download Source Code

Phiên bản: 1.0