Pic
Source code phần mềm tìm kiếm việc làm (Job search platform) ReactJs
Ngày tạo
10/26/2020 10:13:20 AM
Ngày cập nhật
10/26/2020 10:13:20 AM

Trạng thái: Đang tiến hành

Design:

Drible Shoot

Công nghệ sử dụng:

  • ReactJs
  • SASS
  • Bootstrap
Lượt xem: 41
Cập nhật cuối: 10/26/2020 10:13:20 AM
Kênh hỗ trợ
Công Tân Đinh

Link: t.me/tandct

Công Tân Đinh

Link: fb.me/tan.dct

Download
0 ₫
Miễn phí cài đặt
Miễn phí nâng cấp
Hỗ trợ 24/7
ZIP
Download Source Code

Phiên bản: 0.1