Tổng quan về Chu Du - Tân OMG 3Q

MƯU SĨ

CHU DU

Chu Du, tự Công Cẩn. Cao to, tuấn tú, giỏi âm luật, Giang Đông có câu: Khúc hữu ngô, Chu lang cố.

HP : 22000

VẬT CÔNG : 0

PHÁP CÔNG : 4000

VẬT/PHÁP PHÒNG: 960/1360

HỆ THỐNG KỸ NĂNG

HỎA THIÊU XÍCH BÍCH

Gây cho tất cả mục tiêu trong phạm vi 273% sát thương phép, sau đó thi triển Thuyền Lửa va chạm đội hình địch, gây 238% sát thương phép và đánh bay, khi va chạm nếu mục tiêu có trạng thái [Nghiệp Hỏa], dựa vào số tầng [Nghiệp Hỏa], mỗi tầng gây 50% sát thương phép bỏ qua phòng thủ và Hộ Thuẫn. Sau đó Chu Du vào trạng thái [Cầm Sắt], duy trì 15 giây, không thi triển đánh thường mà đánh bằng skill, cự li tấn công bản thân tăng, sát thương kỹ năng tăng 30%, khi tấn công mục tiêu ở trạng thái [Thiêu Đốt] và [Nghiệp Hỏa], chuyển hóa 50% sát thương gây ra thành HP bản thân

THIÊN HỎA

Triệu hồi 5 Hỏa Diệm Phi Kiếm, mỗi Phi Kiếm ngẫu nhiên gây cho 1 kẻ địch 125% sát thương phép và thêm 1 tầng trạng thái [Nghiệp Hỏa], duy trì 15 giây. [Nghiệp Hỏa] có thể cộng dồn 5 tầng, mỗi tầng khiến sát thương phép mục tiêu phải chịu tăng 5% và mỗi giây khiến pháp phòng mục tiêu vĩnh viễn giảm 1% (Tói đa giảm 75%)

NGHIỆP HỎA

Thi triển nhiều thanh Hỏa Diệm Phi Kiếm, gây cho địch trên đường đi tổng cộng 371% sát thương phép và cộng thêm 1 tầng trạng thái [Nghiệp Hỏa]

HỎA THẦN

Gây cho tất cả địch trong phạm vi phía trước 145% sát thương phép, nếu mục tiêu ở trạng thái [Nghiệp Hỏa], gây choáng 3 giây

Kích Duyên

KỲ TÀI THIÊN HẠ

Lữ Mông.

Chỉ số cơ bản: HP +18%

NGUYÊN CHỈ LỄ LAN

Hoa Đà.

Chỉ số cơ bản: Pháp Công +18%

TỔNG GIÁC CHI GIAO

Tôn Sách.

Chỉ số cơ bản: Vật Phòng +9%, Pháp Phòng +9%

LIỆT DIỆM PHẦN HẢI

Cam Ninh, Lục Tốn.

Chỉ số cơ bản: HP +14.4%, Vật Phòng +7.2%, Pháp Phòng +7.2%

TRỤ CỘT ĐẠI QUỐC

Quan Vũ, Khương Duy, Lục Tốn.

Chỉ số cơ bản: Pháp Công +18%, Vật Phòng +12.6%, Pháp Phòng +12.6%

KIẾN NGHIỆP HOÀNG LONG

Lục Tốn, Văn Ương, Lỗ Túc, Tôn Quyền.

Chỉ số cơ bản: HP +14.4%, Pháp Công +18%, Vật Phòng +10.8%, Pháp Phòng +10.8%

Bài viết liên quan
Hướng dẫn build Kaeya - Genshin Impact
Mặc dù Kaeya sở hữu base ATK khá thấp so với mặt bằng chung (223 ở lv 90 - kém khá xa Keqing 323 ở lv 90 hay Qiqi 287 ờ lv 90) nhưng skill 1 của Kaeya có %...
Hướng dẫn build đồ cho Barbara - Genshin Impact
Barbara là một champ support rất được ưa thích trong Genshin Impact
Genshin Impact - Hướng dẫn build đồ tối ưu cho newbie
Sai lầm của 1 số newbie về việc build tướng như thế nào là tối ưu nhất vì chưa hiểu rõ role